พลังชีวิต : 580 (+90 /เลเวล)
พลังโจมตี : 50 (+3/เลเวล)
ความเร็วเคลื่อนที่ : 330
เกราะ : 22 (+4 /เลเวล)
ต้านทานเวทย์ : 32 (+1 /เลเวล)

Ivern Ancient Jungle Master

GemsKunG (10-05-2017) Jungle ADC Support
1,122 0
Rune
1

Greater Mark of Scaling Mana

มานา +1.17 ต่อเลเวล (+21.06 ที่เลเวล 18)
Spells

Smite
สร้างความเสียหายตามจริง 390-1000 (ขึ้นอยู่กับเลเวลของแชมป์เปี้ยน)กับ Minion ฝ่ายศัตรู หรือสัตว์เลี้ยง

Flash
วาร์ประยะสั้นๆให้ Champion ของคุณ ไปยังตำแหน่งที่เมาส์ของคุณชี้อยู่

จัด Masteries
 • FEROCITY
 • CUNNING
 • RESOLVE
 • Fury
  ความเร็วโจมตี +0.8%
  ความเร็วโจมตี +1.6%
  ความเร็วโจมตี +2.4%
  ความเร็วโจมตี +3.2%
  ความเร็วโจมตี +4%

  5

  Sorcery
  เพิ่มความเสียหายของสกิลและเวทย์ซัมมอนเนอร์ +0.4%
  เพิ่มความเสียหายของสกิลและเวทย์ซัมมอนเนอร์ +0.8%
  เพิ่มความเสียหายของสกิลและเวทย์ซัมมอนเนอร์ +1.2%
  เพิ่มความเสียหายของสกิลและเวทย์ซัมมอนเนอร์ +1.6%
  เพิ่มความเสียหายของสกิลและเวทย์ซัมมอนเนอร์ +2.0%

  1

  Double Edged Sword
  สายโจมตีประชิด (Melee) - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 3% แต่จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 1.5%
  สายโจมตีระยะไกล (Ranged) - สร้างความเสียหายเพิ่ม 2% และรับความเสียหายลดลง 2%

  Feast
  การสังหารศัตรูจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิต 20 หน่วย (คูลดาวน์ 20 วินาที)

  Expose Weakness
  การสร้างความเสียหายให้แชมป์เปี้ยนศัตรู จะทำให้พวกเขาได้รับความเสียหายเพิ่ม 3% จากเพื่อนร่วมทีมของคุณ

  5

  Vampirism
  ดูดเลือดและเวทย์แวมไพร์ +0.4%
  ดูดเลือดและเวทย์แวมไพร์ +0.8%
  ดูดเลือดและเวทย์แวมไพร์ +1.2%
  ดูดเลือดและเวทย์แวมไพร์ +1.6%
  ดูดเลือดและเวทย์แวมไพร์ +2.0%

  Natural Talent
  ได้รับพลังโจมตี +2 และพลังเวทย์ +3 หน่วยที่เลเวล 18 (พลังโจมตี +0.11 และพลังเวทย์ +0.16 หน่วยต่อเลเวล)
  ได้รับพลังโจมตี +4 และพลังเวทย์ +6 หน่วยที่เลเวล 18 (พลังโจมตี +0.22 และพลังเวทย์ +0.32 หน่วยต่อเลเวล)
  ได้รับพลังโจมตี +6 และพลังเวทย์ +9 หน่วยที่เลเวล 18 (พลังโจมตี +0.33 และพลังเวทย์ +0.5 หน่วยต่อเลเวล)
  ได้รับพลังโจมตี +8 และพลังเวทย์ +12 หน่วยที่เลเวล 18 (พลังโจมตี +0.44 และพลังเวทย์ +0.66 หน่วยต่อเลเวล)
  ได้รับพลังโจมตี +10 และพลังเวทย์ +15 หน่วยที่เลเวล 18 (พลังโจมตี +0.55 และพลังเวทย์ +0.83 หน่วยต่อเลเวล)

  1

  Bounty Hunter
  คุณสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 1% ตามจำนวนแชมป์เปี้ยนที่คุณสังหารไป โดยที่ไม่นับซ้ำกัน

  Oppressor
  คุณจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อคุณโจมตีใส่ศัตรูที่มีปัญหาการเคลื่อนที่ (ศัตรูที่โดน สโลว์ สตัน ยั่วยุ หยุดการเคลื่อนที่ และอื่นๆ)

  Battle Trance
  เมื่อต่อสู้กับแชมเปี้ยนศัตรู จะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้น จนมากสุดที่ 5% ภายในช่วง 5 วินาที

  Battering Blows
  เจาะเกราะ +1.4%
  เจาะเกราะ +2.8%
  เจาะเกราะ +4.2%
  เจาะเกราะ +5.6%
  เจาะเกราะ +7%

  Piercing Thoughts
  เจาะเกราะเวทย์ +1.4%
  เจาะเกราะเวทย์ +2.8%
  เจาะเกราะเวทย์ +4.2%
  เจาะเกราะเวทย์ +5.6%
  เจาะเกราะเวทย์ +7%

  Warlord's Bloodlust
  เมื่อโจมตีติดคริติคอลจะฟื้นฟูพลังชีวิต 5-25% ของพลังโจมตีที่ทำได้ (ที่เลเวล 1-18) และได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์ 2 วินาที)

  Fervor of Battle
  การโจมตีปกติและสกิลของคุณ จะช่วยได้รับแต้มสะสม Fervor เป็นเวลา 5 วินาที (เก็บได้สูงสุด 8 แต้ม) แต้มของ Fervor แต่ละแต้ม จะช่วยให้การโจมตีปกติที่โจมตีใส่ศัตรู มีโบนัสความเสียหายกายภาพเพิ่ม 1-14หน่วย (ที่เลเวล 1-18) โดยขึ้นกับเลเวลของคุณ

  Deathfire Touch
  สกิลสร้างความเสียหายของคุณ จะทำให้แชมป์เปี้ยนศัตรูได้รับความเสียหายเวทย์ 6 + 50% จากโบนัสพลังโจมตี และ 20% จากพลังเวทย์ ในช่วงเวลา 3 วินาที (สกิลสร้างความเสียหายวงกว้าง และสร้างความเสียหายเป็นช่วงเวลา จะสร้างความเสียหายนี้เพียงครึ่งเดียว ในช่วงเวลา 1.5 วินาทีแทนจากเดิม)

  FEROCITY : 12
 • 5

  Wanderer
  เมื่อไม่ได้ต่อสู้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น +0.6%
  เมื่อไม่ได้ต่อสู้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น +1.2%
  เมื่อไม่ได้ต่อสู้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น +1.8%
  เมื่อไม่ได้ต่อสู้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น +2.4%
  เมื่อไม่ได้ต่อสู้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น +3%

  Savagery
  การโจมตีปกติและสกิลเป้าหมายเดี่ยว ที่โจมตีใส่ Minion และสัตว์ป่า จะมีการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม 1 หน่วย
  การโจมตีปกติและสกิลเป้าหมายเดี่ยว ที่โจมตีใส่ Minion และสัตว์ป่า จะมีการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม 2 หน่วย
  การโจมตีปกติและสกิลเป้าหมายเดี่ยว ที่โจมตีใส่ Minion และสัตว์ป่า จะมีการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม 3 หน่วย
  การโจมตีปกติและสกิลเป้าหมายเดี่ยว ที่โจมตีใส่ Minion และสัตว์ป่า จะมีการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม 4 หน่วย
  การโจมตีปกติและสกิลเป้าหมายเดี่ยว ที่โจมตีใส่ Minion และสัตว์ป่า จะมีการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม 5 หน่วย

  Runic Affinity
  บัฟที่ได้รับจากสัตว์ป่า จะอยู่ยาวนานขึ้น 15% รวมไปถึงสัตว์ในตำนานด้วย

  Secret Stash
  โพชั่นของคุณ และ Flask และ Elixirs จะคงอยู่ยาวนานขึ้น 10% อีกทั้งยังทำให้โพชั่นของคุณเปลี่ยนเป็นขนมปังกรอบ ที่จะช่วยเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิต 20 และฟื้นฟูมานา 10 ในทันทีที่คุณกินมัน

  1

  Assassin
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 2% เมื่อไม่มีแชมป์เปี้ยนเพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้ๆ

  5

  Merciless
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 1% เมื่อโจมตีใส่แชมป์เปี้ยนที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 40%
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 2% เมื่อโจมตีใส่แชมป์เปี้ยนที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 40%
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 3% เมื่อโจมตีใส่แชมป์เปี้ยนที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 40%
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 4% เมื่อโจมตีใส่แชมป์เปี้ยนที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 40%
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 5% เมื่อโจมตีใส่แชมป์เปี้ยนที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 40%

  Meditation
  ทุกๆ 5 วินาที จะทำการฟื้นฟูมานา 0.3% จากที่ขาดหายไป
  ทุกๆ 5 วินาที จะทำการฟื้นฟูมานา 0.6% จากที่ขาดหายไป
  ทุกๆ 5 วินาที จะทำการฟื้นฟูมานา 0.9% จากที่ขาดหายไป
  ทุกๆ 5 วินาที จะทำการฟื้นฟูมานา 1.2% จากที่ขาดหายไป
  ทุกๆ 5 วินาที จะทำการฟื้นฟูมานา 1.5% จากที่ขาดหายไป

  Greenfather's Gift
  การก้าวเข้าไปในพุ่มไม้ทำให้พลังโจมตีหรือการใช้สกิลครั้งต่อไปของคุณสร้างความเสียหายเวทย์โบนัส 3% ของพลังชีวิตในขณะนั้นของเป้าหมายของคุณ (คูลดาวน์ 9 วินาที)

  Bandit
  ได้รับทองเพิ่ม 1 ต่อหนึ่ง Minion ที่ถูกเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆสังหารไป และได้รับทองเพิ่ม 3 ทอง (หรือ 10 ทอง ถ้าคุณเป็นแชมป์เปี้ยนสายโจมตีประชิด) เมื่อคุณคุณโจมตีโดนแชมป์เปี้ยนศัตรูด้วยการโจมตีหรือสกิลก็ตาม (จะไม่สามารถเกิดผลอีกได้ในช่วง 5 วินาที)

  1

  Dangerous Game
  เมื่อช่วยเหลือหรือสังหารแชมป์เปี้ยนได้สำเร็จ จะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา 5% จากที่ขาดหายไป

  5

  Precision
  เจาะเกราะและเจาะเกราะเวทย์เพิ่มขึ้น 0.6 + 0.06 ต่อเลเวล
  เจาะเกราะและเจาะเกราะเวทย์เพิ่มขึ้น 1.2 + 0.12 ต่อเลเวล
  เจาะเกราะและเจาะเกราะเวทย์เพิ่มขึ้น 1.8 + 0.18 ต่อเลเวล
  เจาะเกราะและเจาะเกราะเวทย์เพิ่มขึ้น 2.4 + 0.24 ต่อเลเวล
  เจาะเกราะและเจาะเกราะเวทย์เพิ่มขึ้น 3 + 0.3 ต่อเลเวล

  Intelligence
  ขีดจำกัดค่าลดคูลดาวน์ของคุณเพิ่มขึ้น 1% และได้รับค่าลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 1%
  ขีดจำกัดค่าลดคูลดาวน์ของคุณเพิ่มขึ้น 2% และได้รับค่าลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 2%
  ขีดจำกัดค่าลดคูลดาวน์ของคุณเพิ่มขึ้น 3% และได้รับค่าลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 3%
  ขีดจำกัดค่าลดคูลดาวน์ของคุณเพิ่มขึ้น 4% และได้รับค่าลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 4%
  ขีดจำกัดค่าลดคูลดาวน์ของคุณเพิ่มขึ้น 5% และได้รับค่าลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 5%

  Stormraider's Surge
  เมื่อสร้างความเสียหาย 30% จากพลังชีวิตสูงสุดของแชมป์เปี้ยนเป้าหมาย ภายในช่วงเวลา 2.5 วินาที จะช่วยให้คุณได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่ม 40% และได้รับการต้านทานการสโลว์ 75% เป็นเวลา 3 วินาที (คุลดาวน์ 10 วินาที)

  1

  Thunderlord's Decree
  สกิลหรือการโจมตีครั้งที่ 3 ของคุณ ที่โจมตีใส่แชมป์เปี้ยนศัตรู จะทำให้เกิดแรงกระแทกในพื้นที่รอบเป้าหมาย สร้างความเสียหายเวทย์ 10 หน่วยต่อเลเวล บวกด้วย 20% จากโบนัสพลังโจมตี และ 10% จากพลังเวทย์ ให้แก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ (คูลดาวน์ 25 - 15 seconds ขึ้นอยู่กับเลเวล)

  Windspeaker's Blessing
  การฮีลและสร้างโล่ของคุณ จะส่งผลมากขึ้น 10% อีกทั้งยังทำให้ การสร้างโล่และการฮีลจากคุณเมื่อใช้กับคนอื่นฝ่ายเดียวกัน จะส่งผลให้เขามีเกราะเพิ่มขึ้น 5-22 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล) และเพิ่มต้านทานเวทย์ครึ่งหนึ่งจากผลนี้ เป็นเวลา 3 วินาที

  CUNNING : 18
 • Recovery
  ฟื้นฟูพลังชีวิต +0.4 ต่อ 5 วินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต +0.8 ต่อ 5 วินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต +1.2 ต่อ 5 วินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต +1.6 ต่อ 5 วินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต +2.0 ต่อ 5 วินาที

  Unyielding
  โบนัสเกราะและต้านเวทย์เพิ่มขึ้น +1.2%
  โบนัสเกราะและต้านเวทย์เพิ่มขึ้น +2.4%
  เพิ่มโบนัสเกราะและต้านเวทย์ +3.6%
  โบนัสเกราะและต้านเวทย์ +4.8%
  โบนัสเกราะและต้านเวทย์ +6%

  Explorer
  เมื่ออยู่ในพุ่มไม้และแม่น้ำความเร็วเคลื่อนที่ +12

  Tough Skin
  ลดความเสียหาย 2 หน่วยจากการโจมตีแบบปกติของแชมป์เปี้ยนศัตรูและสัตว์ป่า

  Siegemaster
  รับเกราะและความต้านทานเวทมนตร์ 8 หน่วยเมื่ออยู่ใกล้หอคอยพันธมิตร

  Runic Armor
  เพิ่มโบนัสให้โล่ทุกประเภทและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวแชมป์เปี้ยนของคุณ (รวมถึงการดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิต) +1.6%
  เพิ่มโบนัสให้โล่ทุกประเภทและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวแชมป์เปี้ยนของคุณ (รวมถึงการดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิต) +3.2%
  เพิ่มโบนัสให้โล่ทุกประเภทและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวแชมป์เปี้ยนของคุณ (รวมถึงการดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิต) +4.8%
  เพิ่มโบนัสให้โล่ทุกประเภทและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวแชมป์เปี้ยนของคุณ (รวมถึงการดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิต) +6.4%
  เพิ่มโบนัสให้โล่ทุกประเภทและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวแชมป์เปี้ยนของคุณ (รวมถึงการดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิต) +8%

  Veteran's Scars
  พลังชีวิตสูงสุด +0.8%
  พลังชีวิตสูงสุด +1.6%
  พลังชีวิตสูงสุด + 2.4%
  พลังชีวิตสูงสุด + 3.2%
  พลังชีวิตสูงสุด + 4%

  Insight
  ลดคูลดาวน์ของเวทย์ซัมมอนเนอร์ลง 15%

  Perseverance
  อัตราฟื้นฟูพลังชีวิต +50% และเพิ่มขึ้นได้จนถึง +200% เมื่อเหลือพลังชีวิตต่ำกว่า 20%

  Fearless
  รับเกราะและความต้านทานเวทมนตร์โบนัส 10% +2 หน่วยต่อเลเวลเมื่อได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนศัตรูเป็นเวลา 2 วินาที (คูลดาวน์ 9 วินาที)

  Swiftness
  Tenacity และการต้านผลสโลว์ +3%
  Tenacity และการต้านผลสโลว์ +6%
  Tenacity และการต้านผลสโลว์ +9%
  Tenacity และการต้านผลสโลว์ +12%
  Tenacity และการต้านผลสโลว์ +15%

  Legendary Guardian
  เพิ่มเกราะและต้านเวทย์ +0.6 ต่อแชมป์เปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 1 คน
  เพิ่มเกราะและต้านเวทย์ +1.2 ต่อแชมป์เปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 1 คน
  เพิ่มเกราะและต้านเวทย์ +1.8 ต่อแชมป์เปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 1 คน
  เพิ่มเกราะและต้านเวทย์ +2.4 ต่อแชมป์เปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 1 คน
  เพิ่มเกราะและต้านเวทย์ +3 ต่อแชมป์เปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 1 คน

  Grasp of the Undying
  ในขณะที่ทำการต่อสู้อยู่ ทุกๆ 4 วินาที การโจมตีครั้งถัดไปของคุณที่โจมตีใส่แชมป์เปี้ยนศัตรู คุณจะทำการขโมยพลังชีวิตเท่ากับ 3% จากพลังชีวิตสูงสุดของคุณ (สำหรับแชมป์เปี้ยนสายโจมตีระยะไกลจะส่งผลเพียงครึ่งเดียว)

  Courage of the Colossus
  ได้รับโล่ป้องกัน 10 +10 ต่อเลเวล + 7% ของพลังชีวิตสูงสุดของคุณต่อแชมเปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อคุณ CC แชมเปี้ยนศัตรูอย่างรุนแรง (คูลดาวน์ 30 วินาที)

  Bond of Stone
  ลดความเสียหายที่ได้รับ +4% และเมื่ออยู่ใกล้กับเพื่อนร่วมทีมโบนัสนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และ 8% จากความเสียหายที่พวกเขาได้รับจากแชมป์เปี้ยน จะเข้ามาที่คุณแทน (ไม่สามารถทำให้คุณเหลือพลังชีวิตต่ำกว่า 15% ได้)

  RESOLVE : 0
การอัพสกิล
Level
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ivern ไม่สามารถโจมตีหรือถูกโจมตีได้โดยสัตว์ป่าที่ไม่ใช่สัตว์ในตำนาน Ivern สามารถสร้างแมกไม้เวทมนตร์ขึ้นมารอบค่ายสัตว์ป่าโดยจะค่อย ๆ เติบโตในช่วงเวลาหนึ่ง เมื่อมันเติบโตจนเต็มที่ Ivern สามารถที่จะปลดปล่อยสัตว์ป่าให้เป็นอิสระได้ และได้รับทองและค่าประสบการณ์ หลังจากที่ Ivern เลเวล 5 เขาจะสามารถแชร์บัฟสัตว์ป่าให้แก่เพื่อนร่วมทีมได้ด้วย

 Passive Friend of the Forest


Rootcaller
Ivern ร่ายเวทย์เถาวัลย์
สร้างความเสียหายแล้วใช้รากไม้ยึดศัต
รูที่โดนให้อยู่กับที่ (Root)
เพื่อนร่วมทีมของ Ivern
สามารถที่จะพุ่งเข้าเป้าหมายที่ถูกยึ
ดอยุ่กับที่เอาไว้ได้

  Hot key   Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q


Brushmaker
เมื่ออยู่ในพุ่มหญ้า การโจมตีของ
Ivern จะกลายเป็นการโจมตีระยะไกล
และสร้างโบนัสความเสียหายเวทย์ด้วย
Ivern
สามารถที่จะกดใช้สกิลนี้เพื่อสร้างพุ
่มหญ้าขึ้นมาได้

  Hot key   W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W


Triggerseed
Ivern
สร้างโล่ป้องกันให้แก่เพื่อนร่วมทีม
หลังจากที่ผ่านเวลาไปครู่หนึ่ง
มันจะระเบิดออกสร้างความเสียหายพร้อม
สโลว์ศัตรูที่อยู่รอบข้าง

  Hot key   E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E


Daisy!
Ivern เรียกเพื่อนของเขาที่มีนามว่า
Daisy ออกมาช่วยต่อสู้ไปด้วยกัน
ถ้าหาก Daisy
โจมตีแชมป์เปี้ยนคนเดิมซ้ำอย่างต่อเน
ื่องครบ 3 ครั้ง
เธอจะปล่อยคลื่นกระแทกออกมาใส่ด้วย

  Hot key   R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Items
เปิดเกม

Hunter's Talisman
อัตราฟื้นฟูมานาพื้นฐาน +150% ในระหว่างที่อยู่ในป่า

UNIQUE Passive - Tooth: การสร้างความเสียหายให้แก่สัตว์ป่า ด้วยสกิลและการโจมตีปกติ จะทำการขโมยพลังชีวิต 25 หน่วย ในช่วงเวลา 5 วินาที และการสังหารสัตว์ป่า จะช่วยให้ได้รับโบนัสค่าประสบการณ์เพิ่ม

Total Biscuit of Rejuvenation
คลิกเพื่อใช้: ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 หน่วย และฟื้นฟูมานา 15 มานา ในทันที แล้วหลังจากนั้นจะฟื้นฟูพลังชีวิต 150 หน่วย โดยใช้เวลาฟื้นฟู 15 วินาที

Warding Totem (เครื่องประดับ)
จำกัดไอเทมเครื่องประดับ ใช้ได้เพียง 1 อัน

กดใช้: ใช้ชาร์จเพื่อวาง Stealth Ward ที่จะช่วยเปิดแสดงพื้นที่รอบ ๆ 60 - 120 วินาที

สะสมหนึ่งชาร์จทุก 180 - 90 วินาที จนได้มากถึง 2 ชาร์จ

ระยะเวลา Ward และการสะสมใหม่จะค่อย ๆ ดีขึ้นตามเลเวล

(จำกัดการวาง Stealth Ward ในเวลาเดียวกัน 3 อันในแผนที่ต่อผู้เล่นหนึ่งคน การเปลี่ยนเครื่องประดับเป็นประเภท Lens จะทำให้มันถูกปิดการใช้งาน เครื่องประดับ เป็นเวลา 120 วินาที)

ต้นเกม

Enchantment: Runic Echoes
พลังเวทย์ +60
ความเร็วเคลื่อนที่ +7%


UNIQUE Passive - Echo: ได้รับชาร์จเพิ่มจากการเคลื่อนที่ หรือใช้สกิลใด ๆ เมื่อสะสมครบ 100 ชาร์จ สกิลสร้างความเสียหายถัดไปที่ใช้โดนศัตรู จะปลดปล่อยชาร์จที่สะสมมาทั้งหมด สร้างโบนัสความเสียหายเวทย์ 60 (+10% ของพลังเวทย์) หน่วย เข้าใส่ศัตรู 4 เป้าหมาย

เมื่อใช้กับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ผลนี้จะสร้างความเสียหายให้ 250% การโจมตีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ด้วยผลนี้ จะช่วยฟื้นฟูมานา 15% จากมานาที่ขาดหายไป

Total Biscuit of Rejuvenation
คลิกเพื่อใช้: ฟื้นฟูพลังชีวิต 15 หน่วย และฟื้นฟูมานา 15 มานา ในทันที แล้วหลังจากนั้นจะฟื้นฟูพลังชีวิต 150 หน่วย โดยใช้เวลาฟื้นฟู 15 วินาที

Hextech Revolver
พลังเวทย์ +40

UNIQUE Passive - Magic Bolt: การสร้างความเสียหายให้แก่แชมป์เปี้ยนศัตรูด้วยการโจมตีปกติจะทำให้ไฟฟ้าดูดพวกเขา เป็นโบนัสความเสียหายเวทย์ 50 - 125 หน่วย (คูลดาวน์ 40 วินาที ใช้คูลดาวน์ร่วมกับไอเทม Hextech อื่น ๆ)

คูลดาวน์ของ Magic Bolt ถูกลดได้ด้วยค่าลดคูลดาวน์ไอเทมกดใช้

(ความเสียหายจะเพิ่มขึ้นตามเลเวล ผลของ Hextech สามารถกระตุ้นผลไอเทมเวทย์อื่นให้ทำงานได้)

Warding Totem (เครื่องประดับ)
จำกัดไอเทมเครื่องประดับ ใช้ได้เพียง 1 อัน

กดใช้: ใช้ชาร์จเพื่อวาง Stealth Ward ที่จะช่วยเปิดแสดงพื้นที่รอบ ๆ 60 - 120 วินาที

สะสมหนึ่งชาร์จทุก 180 - 90 วินาที จนได้มากถึง 2 ชาร์จ

ระยะเวลา Ward และการสะสมใหม่จะค่อย ๆ ดีขึ้นตามเลเวล

(จำกัดการวาง Stealth Ward ในเวลาเดียวกัน 3 อันในแผนที่ต่อผู้เล่นหนึ่งคน การเปลี่ยนเครื่องประดับเป็นประเภท Lens จะทำให้มันถูกปิดการใช้งาน เครื่องประดับ เป็นเวลา 120 วินาที)

กลางเกม

Enchantment: Runic Echoes
พลังเวทย์ +60
ความเร็วเคลื่อนที่ +7%


UNIQUE Passive - Echo: ได้รับชาร์จเพิ่มจากการเคลื่อนที่ หรือใช้สกิลใด ๆ เมื่อสะสมครบ 100 ชาร์จ สกิลสร้างความเสียหายถัดไปที่ใช้โดนศัตรู จะปลดปล่อยชาร์จที่สะสมมาทั้งหมด สร้างโบนัสความเสียหายเวทย์ 60 (+10% ของพลังเวทย์) หน่วย เข้าใส่ศัตรู 4 เป้าหมาย

เมื่อใช้กับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ผลนี้จะสร้างความเสียหายให้ 250% การโจมตีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ด้วยผลนี้ จะช่วยฟื้นฟูมานา 15% จากมานาที่ขาดหายไป

Hextech Gunblade
พลังโจมตี +40
พลังเวทย์ +80


UNIQUE Passive: ฟื้นฟูพลังชีวิต 15% จากความเสียหายที่ทำได้ และถ้าเป็นสกิลแบบวงกว้าง (AOE) จะส่งผลแค่ 33%
UNIQUE Active - Lightning Bolt: สร้างความเสียหายเวทย์ 175 - 250 หน่วย (+30% จากพลังเวทย์) พร้อมทั้งสโลว์ความเร็วเคลื่อนที่ของแชมป์เปี้ยนเป้าหมาย 40% เป็นเวลา 2 วินาที (คูลดาวน์ 40 วินาที ใช้คูลดาวน์ร่วมกับไอเทม Hextech อื่น ๆ)

Stinger
ความเร็วโจมตี +35%

UNIQUE Passive: ลดคูลดาวน์ +10%

Boots of Speed
จำกัดเพียง 1 ชิ้น

UNIQUE Passive - Enhanced Movement: ความเร็วเคลื่อนที่ +25 หน่วย

Warding Totem (เครื่องประดับ)
จำกัดไอเทมเครื่องประดับ ใช้ได้เพียง 1 อัน

กดใช้: ใช้ชาร์จเพื่อวาง Stealth Ward ที่จะช่วยเปิดแสดงพื้นที่รอบ ๆ 60 - 120 วินาที

สะสมหนึ่งชาร์จทุก 180 - 90 วินาที จนได้มากถึง 2 ชาร์จ

ระยะเวลา Ward และการสะสมใหม่จะค่อย ๆ ดีขึ้นตามเลเวล

(จำกัดการวาง Stealth Ward ในเวลาเดียวกัน 3 อันในแผนที่ต่อผู้เล่นหนึ่งคน การเปลี่ยนเครื่องประดับเป็นประเภท Lens จะทำให้มันถูกปิดการใช้งาน เครื่องประดับ เป็นเวลา 120 วินาที)

ท้ายเกม

Enchantment: Runic Echoes
พลังเวทย์ +60
ความเร็วเคลื่อนที่ +7%


UNIQUE Passive - Echo: ได้รับชาร์จเพิ่มจากการเคลื่อนที่ หรือใช้สกิลใด ๆ เมื่อสะสมครบ 100 ชาร์จ สกิลสร้างความเสียหายถัดไปที่ใช้โดนศัตรู จะปลดปล่อยชาร์จที่สะสมมาทั้งหมด สร้างโบนัสความเสียหายเวทย์ 60 (+10% ของพลังเวทย์) หน่วย เข้าใส่ศัตรู 4 เป้าหมาย

เมื่อใช้กับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ผลนี้จะสร้างความเสียหายให้ 250% การโจมตีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ด้วยผลนี้ จะช่วยฟื้นฟูมานา 15% จากมานาที่ขาดหายไป

Hextech Gunblade
พลังโจมตี +40
พลังเวทย์ +80


UNIQUE Passive: ฟื้นฟูพลังชีวิต 15% จากความเสียหายที่ทำได้ และถ้าเป็นสกิลแบบวงกว้าง (AOE) จะส่งผลแค่ 33%
UNIQUE Active - Lightning Bolt: สร้างความเสียหายเวทย์ 175 - 250 หน่วย (+30% จากพลังเวทย์) พร้อมทั้งสโลว์ความเร็วเคลื่อนที่ของแชมป์เปี้ยนเป้าหมาย 40% เป็นเวลา 2 วินาที (คูลดาวน์ 40 วินาที ใช้คูลดาวน์ร่วมกับไอเทม Hextech อื่น ๆ)

Nashor's Tooth
ความเร็วโจมตี +50%
พลังเวทย์ +80


UNIQUE Passive: ลดคูลดาวน์ +20%
UNIQUE Passive: การโจมตีปกติสร้างโบนัสความเสียหายเวทย์เพิ่ม 15 (+15% จากพลังเวทย์)

Berserker's Greaves
ความเร็วโจมตี +35%

UNIQUE Passive - Enhanced Movement: ความเร็วเคลื่อนที่ +45 หน่วย

Wit's End
ความเร็วโจมตี +40%
ต้านทานเวทย์ +40


UNIQUE Passive: การโจมตีปกติ จะสร้างโบนัสความเสียหายเวทย์ 40 หน่วย
UNIQUE Passive: การโจมตีปกติ จะขโมยค่าต้านทานเวทย์จากเป้าหมาย 5 หน่วย (ผลสามารถซ้อนทับได้สูงสุด 5 ครั้ง)

Warding Totem (เครื่องประดับ)
จำกัดไอเทมเครื่องประดับ ใช้ได้เพียง 1 อัน

กดใช้: ใช้ชาร์จเพื่อวาง Stealth Ward ที่จะช่วยเปิดแสดงพื้นที่รอบ ๆ 60 - 120 วินาที

สะสมหนึ่งชาร์จทุก 180 - 90 วินาที จนได้มากถึง 2 ชาร์จ

ระยะเวลา Ward และการสะสมใหม่จะค่อย ๆ ดีขึ้นตามเลเวล

(จำกัดการวาง Stealth Ward ในเวลาเดียวกัน 3 อันในแผนที่ต่อผู้เล่นหนึ่งคน การเปลี่ยนเครื่องประดับเป็นประเภท Lens จะทำให้มันถูกปิดการใช้งาน เครื่องประดับ เป็นเวลา 120 วินาที)

Ancient Jungle Master

ลำดับการออกของ (ไม่นับ Ward และ Potion) :


 →  )
 →  )
 
 (  →  )
   
  (  →  ) (  →  )
     [ ? ]

หมายเหตุ ไอเทม [ ? ] สามารถใช้ไอเทมอื่นได้ตามความเหมาะสม แต่จะขอแนะนำหนึ่งใน 5 ไอเทมนี้     

ค่าสถานะของไอเทมเซ็ต (ไม่นับรวม Effect เสริม) :

ค่าสถานะรวม : พลังโจมตี +40, พลังเวทย์ +220, ความเร็วโจมตี +125%, ต้านทานเวทย์ +40, ความเร็วเคลื่อนที่ +45(+7%)ลดคูลดาวน์ +20%

 พลังเวทย์ +60, ความเร็วเคลื่อนที่ +7%
 พลังโจมตี +40, พลังเวทย์ +80
 ความเร็วโจมตี +50%, พลังเวทย์ +80, (Unique)ลดคูลดาวน์ +20%
 ความเร็วโจมตี +35%, (Unique)ความเร็วเคลื่อนที่ +45
 ความเร็วโจมตี +40%, ต้านทานเวทย์ +40

หมายเหตุ Runes และ Masteries สามารถปรับให้เข้ากับวิธีการเล่นของแต่ละคนได้ (ผมไม่ได้จัด Runes)

 

ทำความรู้จักกับ Ivern :

 Ivern ถือว่าเป็นตัวละครที่ถูกออกแบบมาให้เข้ากับการเล่นป่าและซัพพอร์ตทีมอย่างยิ่ง จนต่างประเทศบางคนถึงกับขนานนามให้ Ivern ว่า 'The best jungle Riot ever made! (ป่าที่ดีที่สุดเท่าที่ Riot ได้สร้างขึ้นมา!)' โดยในครั้งนี้จะนำ Ivern มาเล่นในส่วนของเวทย์ตีไว... อ่านถึงตรงนี้แล้วอย่าเพิ่งรีบปิดนะครับ หลายๆคนอาจจะคิดว่า Ivern จะเล่นได้ดีที่สุดเมื่อเป็น Support Tank หรือไม่ก็ AP Tank แต่ในความเป็นจริงแล้วการที่ให้ Ivern เล่นด้วย item set นี้ สามารถให้ Ivern solo kill Drake (มังกร), Elder Drake (มหามังกรหรือมังกรใหญ่) และ Baron ได้เลยทีเดียว! เอาล่ะเพื่อไม่ให้เสียเวลาไปทำความรู้จักกับสกิลของ Ivern กันเลย!

 สกิล :

 Friend of the Forest : (ติดตัว) เมื่อ Ivern กดโจมตีสัตว์ป่าจะใช้เลือดจำนวนหนึ่งสร้างแมกไม้เวทย์มนต์รอบสัตว์ป่า เมื่อมันเติบโตเต็มที่ Ivern จะสามารถปลดปล่อยสัตว์ป่าในค่ายนั้นๆและจะได้รับเงินและค่าประสบการณ์ โดยหลังจากที่เลเวล 5 จะสามารถแชร์บัฟไฟและบัฟบลูให้เพื่อนร่วมทีมได้
 Rootcaller : (กดใช้) Ivern ยิงเถาวัลย์ออกไปข้างหน้าและทำการยึดศัตรูที่โดนให้อยู่กับที่ และเพื่อนร่วมทีมสามารถกดโจมตีเพื่อพุ่งเข้าไปหาศัตรูที่ถูกยึดไว้กับพื้นได้
 Brush Maker : ความสามารถของสกิลนี้แบ่งได้เป็น 2 อย่างได้แก่
(ติดตัว) เมื่อ Ivern อยู่ในพุ่มหญ้า การโจมตีของเขาจะกลายเป็นการโจมตีระยะไกล และจะทำความเสียหายเวทย์เพิ่มเติม
(กดใช้) Ivern สร้างพุ่มหญ้าขึ้นมาเพิ่ม ซึ่งจะหายไปเมื่อผ่านไประยะหนึ่ง
 Triggerseed : (กดใช้) Ivern จะสร้างโล่ป้องกันตนเองหรือเพื่อนร่วมทีม ซึ่งเมื่อผ่านไประยะหนึ่งมันจะระเบิดสร้างความเสียหายเวทย์และสโลว์ศัตรูรอบข้าง
 Daisy! : (กดใช้) Ivern เรียก Daisy เพื่อนของเขาออกมาช่วยโจมตีศัตรู (คล้ายๆพี่หมี Tibber ของ Annie) ซึ่งเมื่อ Daisy โจมตีใส่ศัตรูคนเดิมครบ 3 รอบจะยกตัวศัตรูให้ลอยขึ้น และการใช้  ใส่แชมป์เปี้ยนจะทำให้ Daisy พุ่งเข้าไปหาแชมป์เปี้ยนคนนั้น

การใช้ Combo Skill พื้นฐาน :

1.การ solo มังกร - ไอเทมที่แนะนำให้มีก่อนการเก็บมังกรตัวแรกคือ  และ  หรือ  นะครับและควรมี  ติดตัวไว้ด้วย โดยให้เริ่มจากการเรียก Daisy ด้วย  แล้วสั่งให้ Daisy โจมตีมังกร (ในกรณีที่มันไม่โจมตีให้ลองเล็งเป้าหมายที่มังกรด้วยการกด R แล้วคลิ๊กขวาที่มังกร) จากนั้นสร้างพุ่มไม้ด้วย  บริเวณปากทางเข้าค่ายของมังกรพอดี และเข้าไปยืนในพุ่มไม้ จะทำให้เราสามารถโจมตีถึงมังกรได้โดยที่มังกรจะโจมตีใส่ Daisy แทน ในระหว่างการโจมตีควรใช้  กับ Daisy เพื่อซื้อเวลาให้ Daisy รับการโจมตีแทนเราได้นานขึ้นพร้อมกับยิง  สนับสนุน
2.การ solo Baron - แนะนำว่าให้ออกของให้ครบ 5 ชิ้น (      ) ก่อนนะครับไม่อย่างนั้นโอกาสสำเร็จจะต่ำมากเลยทีเดียว ถ้าอยากให้เร็วขึ้นอีกควรเก็บบัฟไฟและบัฟบลูมาด้วยจะดีมาก เนื่องจากทำใให้เราโจมตีติดไฟและใช้สกิลได้รัวขึ้น ลักษณะการใช้สกิลในการ solo Baron ก็ไม่ต่างกับตอนสู้กับมังกรเลยครับ ยึดตามแบบด้านบนได้เลย
3.การเข้าโจมตีแชมป์เปี้ยน - แนะนำให้สู้หร้อมกับเพื่อนร่วมทีมและพยายามให้มีศัตรูที่ต้องสู้ด้วยน้อยที่สุด เพื่อโอกาสการเก็บ kill หรือ assist ที่ง่ายขึ้น โดยให้เน้นการนำ Daisy เป็นตัวบุก และหาจังหวะใช้  ล็อกศัตรูไว้เพื่อให้สามารถโจมตีได้ง่าย การโจมตีเกือบ 100% ใช้ไปกับการโจมตีระยะไกลจาก  ที่ทั้งเร็วแรงทะลุนรก และคอยใช้  ในการรักษาชีวิตของ Daisy/ตนเอง หรือเพื่อนร่วมทีม ข้อควรระวังคือไม่ควรขึ้นหน้ามากเกินไปเพราะ Ivern ใน item set นี้จะมีเลือดค่อนข้างน้อยถึงน้อยมาก และไม่แนะนำให้เข้าโจมตีตัวคนเดียว เนื่องจากมีความเสี่ยงสูงที่จะตายจากแชมป์เปี้ยนประเภท Damage Burst ครับ

แนะนำการเล่นในแต่ละช่วง :

 ช่วงเปิดเกม :
 ในการป่าของ Ivern ช่วงแรกๆนั้น  จะใช้เวลาค่อนข้างนาน แนะนำให้งอกแมกไม้เวทย์มนต์ไว้กับสัตว์ป่ารอบๆ จนเลือดหรือมานาหมดแล้วกลับบ้านไปฟื้นฟูก่อนจึงเดินมาไล่ปลดปล่อยครับ (หรือใครจะอยู่ป่ายาวๆก็ได้นะครับ แล้วแต่ความถนัด)

 ช่วงต้นเกม - กลางเกม :
 
ลักษณะการเล่นของ Ivern ตั้งแต่ช่วงต้นเกมจนถึงกลางเกม จะเป็นประเภทที่คอยช่วยเหลือและก่อกวนเลนอื่นๆ ถ้าเป็นไปได้ให้หาจังหวะเก็บ kill และ assist มากๆเพราะจะทำให้เรามีเงินออกของได้ไวขึ้น เนื่องจากเป็น item set ที่ใช้เวลาในการออกของค่อนข้างนานและเห็นผลช้า ควรระวังการขึ้นหน้าสูงเกินไป และคอยระมัดระวังการโจมตีจากกำลังเสริมของฝั่งตรงข้ามเสมอ เนื่องจาก Ivern จะมีเลือดที่ค่อนข้างน้อย

 ช่วงท้ายเกม :
 
การเล่นช่วงท้ายเกมแนะนำการเข้าโจมตีเป็นกลุ่มกับเพื่อน 1-2 คน เพื่อเพิ่มโอกาสสำเร็จในการโจมตี ลักษณะการเล่นจะคล้ายกับช่วงต้นเกมถึงกลางเกม แต่จะมีการ rotate ไปเลนต่างๆน้อยลงและเพ่งความสนใจไปที่การทะลวงแนวป้องกันอย่างรอบคอบ

 

ประเมินข้อดีข้อเสียของ item set :

 ข้อดี :
 1.สามารถ solo Baron,Drake และ Elder Drake ได้ และการที่ Ivern หายไปจากแผนที่เพียงคนเดียวยังช่วยลดความระแวงจากศัตรูเรื่อง Baron ได้ในบางครั้ง ทำให้สามารถดำเนิน Team Fight และเก็บ Baron ได้ในเวลาเดียวกัน
 2.สามารถก่อกวนเลนด้วย    ได้เป็นอย่างดี และช่วยลดเลือดศัตรูได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 3.สามารถทะลวงผ่านป้อมและ inhibitor ได้อย่างรวดเร็ว
 4.สามารถทำ combo กับ     และ  ด้วย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยเหลือในการโจมตีด้วยสกิลต่างๆได้อย่างรุนแรงและรวดเร็ว

 ข้อเสีย :
 1.เป็น item set ที่ใช้เวลาในการออกของค่อนข้างนาน
 2.ในช่วงต้นเกมจะเป็นตัวละครที่ปั่นป่วนเลนยาก และฟาร์มช้า
 3.ในการป่าช่วงต้นเกม การใช้  มีผลทำให้เลือดและมานาถูกสูบไปใช้อย่างมาก เป็นโอกาสดีที่ป่าฝั่งตรงข้ามจะทำการสังหาร
 4.มีปริมาณเลือดที่น้อยมาก (โดน Burst ทีเดียวก็จะตายและ -*-)