พลังชีวิต : 529 (+80 /เลเวล)
พลังโจมตี : 51 (+3/เลเวล)
ความเร็วเคลื่อนที่ : 325
เกราะ : 22 (+3 /เลเวล)
ต้านทานเวทย์ : 30 (+0 /เลเวล)

Elise Elise - The spider Queen (JG)

UnknowBy (12-05-2016) Jungle
3,491 3
Rune
3

Greater Quintessence of Ability Power

พลังเวทย์ +4.95
9

Greater Glyph of Ability Power

พลังเวทย์ +1.19
9

Greater Seal of Armor

เกราะ +1
6

Greater Mark of Ability Power

พลังเวทย์ +0.59
3

Greater Mark of Scaling Ability Power

พลังเวทย์ +0.1 ต่อเลเวล (+1.8 ที่เลเวล 18)
Spells

Smite
สร้างความเสียหายตามจริง 390-1000 (ขึ้นอยู่กับเลเวลของแชมป์เปี้ยน)กับ Minion ฝ่ายศัตรู หรือสัตว์เลี้ยง

Flash
วาร์ประยะสั้นๆให้ Champion ของคุณ ไปยังตำแหน่งที่เมาส์ของคุณชี้อยู่

จัด Masteries
 • FEROCITY
 • CUNNING
 • RESOLVE
 • Fury
  ความเร็วโจมตี +0.8%
  ความเร็วโจมตี +1.6%
  ความเร็วโจมตี +2.4%
  ความเร็วโจมตี +3.2%
  ความเร็วโจมตี +4%

  5

  Sorcery
  เพิ่มความเสียหายของสกิลและเวทย์ซัมมอนเนอร์ +0.4%
  เพิ่มความเสียหายของสกิลและเวทย์ซัมมอนเนอร์ +0.8%
  เพิ่มความเสียหายของสกิลและเวทย์ซัมมอนเนอร์ +1.2%
  เพิ่มความเสียหายของสกิลและเวทย์ซัมมอนเนอร์ +1.6%
  เพิ่มความเสียหายของสกิลและเวทย์ซัมมอนเนอร์ +2.0%

  1

  Double Edged Sword
  สายโจมตีประชิด (Melee) - สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 3% แต่จะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 1.5%
  สายโจมตีระยะไกล (Ranged) - สร้างความเสียหายเพิ่ม 2% และรับความเสียหายลดลง 2%

  Feast
  การสังหารศัตรูจะช่วยฟื้นฟูพลังชีวิต 20 หน่วย (คูลดาวน์ 20 วินาที)

  Expose Weakness
  การสร้างความเสียหายให้แชมป์เปี้ยนศัตรู จะทำให้พวกเขาได้รับความเสียหายเพิ่ม 3% จากเพื่อนร่วมทีมของคุณ

  Vampirism
  ดูดเลือดและเวทย์แวมไพร์ +0.4%
  ดูดเลือดและเวทย์แวมไพร์ +0.8%
  ดูดเลือดและเวทย์แวมไพร์ +1.2%
  ดูดเลือดและเวทย์แวมไพร์ +1.6%
  ดูดเลือดและเวทย์แวมไพร์ +2.0%

  5

  Natural Talent
  ได้รับพลังโจมตี +2 และพลังเวทย์ +3 หน่วยที่เลเวล 18 (พลังโจมตี +0.11 และพลังเวทย์ +0.16 หน่วยต่อเลเวล)
  ได้รับพลังโจมตี +4 และพลังเวทย์ +6 หน่วยที่เลเวล 18 (พลังโจมตี +0.22 และพลังเวทย์ +0.32 หน่วยต่อเลเวล)
  ได้รับพลังโจมตี +6 และพลังเวทย์ +9 หน่วยที่เลเวล 18 (พลังโจมตี +0.33 และพลังเวทย์ +0.5 หน่วยต่อเลเวล)
  ได้รับพลังโจมตี +8 และพลังเวทย์ +12 หน่วยที่เลเวล 18 (พลังโจมตี +0.44 และพลังเวทย์ +0.66 หน่วยต่อเลเวล)
  ได้รับพลังโจมตี +10 และพลังเวทย์ +15 หน่วยที่เลเวล 18 (พลังโจมตี +0.55 และพลังเวทย์ +0.83 หน่วยต่อเลเวล)

  Bounty Hunter
  คุณสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 1% ตามจำนวนแชมป์เปี้ยนที่คุณสังหารไป โดยที่ไม่นับซ้ำกัน

  1

  Oppressor
  คุณจะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้น 2.5% เมื่อคุณโจมตีใส่ศัตรูที่มีปัญหาการเคลื่อนที่ (ศัตรูที่โดน สโลว์ สตัน ยั่วยุ หยุดการเคลื่อนที่ และอื่นๆ)

  Battle Trance
  เมื่อต่อสู้กับแชมเปี้ยนศัตรู จะสร้างความเสียหายได้เพิ่มขึ้น จนมากสุดที่ 5% ภายในช่วง 5 วินาที

  Battering Blows
  เจาะเกราะ +1.4%
  เจาะเกราะ +2.8%
  เจาะเกราะ +4.2%
  เจาะเกราะ +5.6%
  เจาะเกราะ +7%

  Piercing Thoughts
  เจาะเกราะเวทย์ +1.4%
  เจาะเกราะเวทย์ +2.8%
  เจาะเกราะเวทย์ +4.2%
  เจาะเกราะเวทย์ +5.6%
  เจาะเกราะเวทย์ +7%

  Warlord's Bloodlust
  เมื่อโจมตีติดคริติคอลจะฟื้นฟูพลังชีวิต 5-25% ของพลังโจมตีที่ทำได้ (ที่เลเวล 1-18) และได้รับความเร็วโจมตีเพิ่มขึ้น 30% เป็นเวลา 4 วินาที (คูลดาวน์ 2 วินาที)

  Fervor of Battle
  การโจมตีปกติและสกิลของคุณ จะช่วยได้รับแต้มสะสม Fervor เป็นเวลา 5 วินาที (เก็บได้สูงสุด 8 แต้ม) แต้มของ Fervor แต่ละแต้ม จะช่วยให้การโจมตีปกติที่โจมตีใส่ศัตรู มีโบนัสความเสียหายกายภาพเพิ่ม 1-14หน่วย (ที่เลเวล 1-18) โดยขึ้นกับเลเวลของคุณ

  Deathfire Touch
  สกิลสร้างความเสียหายของคุณ จะทำให้แชมป์เปี้ยนศัตรูได้รับความเสียหายเวทย์ 6 + 50% จากโบนัสพลังโจมตี และ 20% จากพลังเวทย์ ในช่วงเวลา 3 วินาที (สกิลสร้างความเสียหายวงกว้าง และสร้างความเสียหายเป็นช่วงเวลา จะสร้างความเสียหายนี้เพียงครึ่งเดียว ในช่วงเวลา 1.5 วินาทีแทนจากเดิม)

  FEROCITY : 12
 • Wanderer
  เมื่อไม่ได้ต่อสู้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น +0.6%
  เมื่อไม่ได้ต่อสู้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น +1.2%
  เมื่อไม่ได้ต่อสู้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น +1.8%
  เมื่อไม่ได้ต่อสู้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น +2.4%
  เมื่อไม่ได้ต่อสู้ความเร็วเคลื่อนที่เพิ่มขึ้น +3%

  5

  Savagery
  การโจมตีปกติและสกิลเป้าหมายเดี่ยว ที่โจมตีใส่ Minion และสัตว์ป่า จะมีการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม 1 หน่วย
  การโจมตีปกติและสกิลเป้าหมายเดี่ยว ที่โจมตีใส่ Minion และสัตว์ป่า จะมีการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม 2 หน่วย
  การโจมตีปกติและสกิลเป้าหมายเดี่ยว ที่โจมตีใส่ Minion และสัตว์ป่า จะมีการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม 3 หน่วย
  การโจมตีปกติและสกิลเป้าหมายเดี่ยว ที่โจมตีใส่ Minion และสัตว์ป่า จะมีการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม 4 หน่วย
  การโจมตีปกติและสกิลเป้าหมายเดี่ยว ที่โจมตีใส่ Minion และสัตว์ป่า จะมีการสร้างโบนัสความเสียหายเพิ่ม 5 หน่วย

  1

  Runic Affinity
  บัฟที่ได้รับจากสัตว์ป่า จะอยู่ยาวนานขึ้น 15% รวมไปถึงสัตว์ในตำนานด้วย

  Secret Stash
  โพชั่นของคุณ และ Flask และ Elixirs จะคงอยู่ยาวนานขึ้น 10% อีกทั้งยังทำให้โพชั่นของคุณเปลี่ยนเป็นขนมปังกรอบ ที่จะช่วยเพิ่มการฟื้นฟูพลังชีวิต 20 และฟื้นฟูมานา 10 ในทันทีที่คุณกินมัน

  Assassin
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 2% เมื่อไม่มีแชมป์เปี้ยนเพื่อนร่วมทีมอยู่ใกล้ๆ

  5

  Merciless
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 1% เมื่อโจมตีใส่แชมป์เปี้ยนที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 40%
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 2% เมื่อโจมตีใส่แชมป์เปี้ยนที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 40%
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 3% เมื่อโจมตีใส่แชมป์เปี้ยนที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 40%
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 4% เมื่อโจมตีใส่แชมป์เปี้ยนที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 40%
  สร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น 5% เมื่อโจมตีใส่แชมป์เปี้ยนที่พลังชีวิตเหลือต่ำกว่า 40%

  Meditation
  ทุกๆ 5 วินาที จะทำการฟื้นฟูมานา 0.3% จากที่ขาดหายไป
  ทุกๆ 5 วินาที จะทำการฟื้นฟูมานา 0.6% จากที่ขาดหายไป
  ทุกๆ 5 วินาที จะทำการฟื้นฟูมานา 0.9% จากที่ขาดหายไป
  ทุกๆ 5 วินาที จะทำการฟื้นฟูมานา 1.2% จากที่ขาดหายไป
  ทุกๆ 5 วินาที จะทำการฟื้นฟูมานา 1.5% จากที่ขาดหายไป

  Greenfather's Gift
  การก้าวเข้าไปในพุ่มไม้ทำให้พลังโจมตีหรือการใช้สกิลครั้งต่อไปของคุณสร้างความเสียหายเวทย์โบนัส 3% ของพลังชีวิตในขณะนั้นของเป้าหมายของคุณ (คูลดาวน์ 9 วินาที)

  1

  Bandit
  ได้รับทองเพิ่ม 1 ต่อหนึ่ง Minion ที่ถูกเพื่อนร่วมทีมที่อยู่ใกล้ๆสังหารไป และได้รับทองเพิ่ม 3 ทอง (หรือ 10 ทอง ถ้าคุณเป็นแชมป์เปี้ยนสายโจมตีประชิด) เมื่อคุณคุณโจมตีโดนแชมป์เปี้ยนศัตรูด้วยการโจมตีหรือสกิลก็ตาม (จะไม่สามารถเกิดผลอีกได้ในช่วง 5 วินาที)

  Dangerous Game
  เมื่อช่วยเหลือหรือสังหารแชมป์เปี้ยนได้สำเร็จ จะได้รับการฟื้นฟูพลังชีวิตและมานา 5% จากที่ขาดหายไป

  5

  Precision
  เจาะเกราะและเจาะเกราะเวทย์เพิ่มขึ้น 0.6 + 0.06 ต่อเลเวล
  เจาะเกราะและเจาะเกราะเวทย์เพิ่มขึ้น 1.2 + 0.12 ต่อเลเวล
  เจาะเกราะและเจาะเกราะเวทย์เพิ่มขึ้น 1.8 + 0.18 ต่อเลเวล
  เจาะเกราะและเจาะเกราะเวทย์เพิ่มขึ้น 2.4 + 0.24 ต่อเลเวล
  เจาะเกราะและเจาะเกราะเวทย์เพิ่มขึ้น 3 + 0.3 ต่อเลเวล

  Intelligence
  ขีดจำกัดค่าลดคูลดาวน์ของคุณเพิ่มขึ้น 1% และได้รับค่าลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 1%
  ขีดจำกัดค่าลดคูลดาวน์ของคุณเพิ่มขึ้น 2% และได้รับค่าลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 2%
  ขีดจำกัดค่าลดคูลดาวน์ของคุณเพิ่มขึ้น 3% และได้รับค่าลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 3%
  ขีดจำกัดค่าลดคูลดาวน์ของคุณเพิ่มขึ้น 4% และได้รับค่าลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 4%
  ขีดจำกัดค่าลดคูลดาวน์ของคุณเพิ่มขึ้น 5% และได้รับค่าลดคูลดาวน์เพิ่มขึ้น 5%

  1

  Stormraider's Surge
  เมื่อสร้างความเสียหาย 30% จากพลังชีวิตสูงสุดของแชมป์เปี้ยนเป้าหมาย ภายในช่วงเวลา 2.5 วินาที จะช่วยให้คุณได้รับความเร็วเคลื่อนที่เพิ่ม 40% และได้รับการต้านทานการสโลว์ 75% เป็นเวลา 3 วินาที (คุลดาวน์ 10 วินาที)

  Thunderlord's Decree
  สกิลหรือการโจมตีครั้งที่ 3 ของคุณ ที่โจมตีใส่แชมป์เปี้ยนศัตรู จะทำให้เกิดแรงกระแทกในพื้นที่รอบเป้าหมาย สร้างความเสียหายเวทย์ 10 หน่วยต่อเลเวล บวกด้วย 20% จากโบนัสพลังโจมตี และ 10% จากพลังเวทย์ ให้แก่ศัตรูทั้งหมดที่อยู่ในพื้นที่ (คูลดาวน์ 25 - 15 seconds ขึ้นอยู่กับเลเวล)

  Windspeaker's Blessing
  การฮีลและสร้างโล่ของคุณ จะส่งผลมากขึ้น 10% อีกทั้งยังทำให้ การสร้างโล่และการฮีลจากคุณเมื่อใช้กับคนอื่นฝ่ายเดียวกัน จะส่งผลให้เขามีเกราะเพิ่มขึ้น 5-22 หน่วย (ขึ้นกับเลเวล) และเพิ่มต้านทานเวทย์ครึ่งหนึ่งจากผลนี้ เป็นเวลา 3 วินาที

  CUNNING : 18
 • Recovery
  ฟื้นฟูพลังชีวิต +0.4 ต่อ 5 วินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต +0.8 ต่อ 5 วินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต +1.2 ต่อ 5 วินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต +1.6 ต่อ 5 วินาที
  ฟื้นฟูพลังชีวิต +2.0 ต่อ 5 วินาที

  Unyielding
  โบนัสเกราะและต้านเวทย์เพิ่มขึ้น +1.2%
  โบนัสเกราะและต้านเวทย์เพิ่มขึ้น +2.4%
  เพิ่มโบนัสเกราะและต้านเวทย์ +3.6%
  โบนัสเกราะและต้านเวทย์ +4.8%
  โบนัสเกราะและต้านเวทย์ +6%

  Explorer
  เมื่ออยู่ในพุ่มไม้และแม่น้ำความเร็วเคลื่อนที่ +12

  Tough Skin
  ลดความเสียหาย 2 หน่วยจากการโจมตีแบบปกติของแชมป์เปี้ยนศัตรูและสัตว์ป่า

  Siegemaster
  รับเกราะและความต้านทานเวทมนตร์ 8 หน่วยเมื่ออยู่ใกล้หอคอยพันธมิตร

  Runic Armor
  เพิ่มโบนัสให้โล่ทุกประเภทและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวแชมป์เปี้ยนของคุณ (รวมถึงการดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิต) +1.6%
  เพิ่มโบนัสให้โล่ทุกประเภทและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวแชมป์เปี้ยนของคุณ (รวมถึงการดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิต) +3.2%
  เพิ่มโบนัสให้โล่ทุกประเภทและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวแชมป์เปี้ยนของคุณ (รวมถึงการดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิต) +4.8%
  เพิ่มโบนัสให้โล่ทุกประเภทและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวแชมป์เปี้ยนของคุณ (รวมถึงการดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิต) +6.4%
  เพิ่มโบนัสให้โล่ทุกประเภทและการฟื้นฟูพลังชีวิตที่เกิดขึ้นกับตัวแชมป์เปี้ยนของคุณ (รวมถึงการดูดเลือดและการฟื้นฟูพลังชีวิต) +8%

  Veteran's Scars
  พลังชีวิตสูงสุด +0.8%
  พลังชีวิตสูงสุด +1.6%
  พลังชีวิตสูงสุด + 2.4%
  พลังชีวิตสูงสุด + 3.2%
  พลังชีวิตสูงสุด + 4%

  Insight
  ลดคูลดาวน์ของเวทย์ซัมมอนเนอร์ลง 15%

  Perseverance
  อัตราฟื้นฟูพลังชีวิต +50% และเพิ่มขึ้นได้จนถึง +200% เมื่อเหลือพลังชีวิตต่ำกว่า 20%

  Fearless
  รับเกราะและความต้านทานเวทมนตร์โบนัส 10% +2 หน่วยต่อเลเวลเมื่อได้รับความเสียหายจากแชมเปี้ยนศัตรูเป็นเวลา 2 วินาที (คูลดาวน์ 9 วินาที)

  Swiftness
  Tenacity และการต้านผลสโลว์ +3%
  Tenacity และการต้านผลสโลว์ +6%
  Tenacity และการต้านผลสโลว์ +9%
  Tenacity และการต้านผลสโลว์ +12%
  Tenacity และการต้านผลสโลว์ +15%

  Legendary Guardian
  เพิ่มเกราะและต้านเวทย์ +0.6 ต่อแชมป์เปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 1 คน
  เพิ่มเกราะและต้านเวทย์ +1.2 ต่อแชมป์เปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 1 คน
  เพิ่มเกราะและต้านเวทย์ +1.8 ต่อแชมป์เปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 1 คน
  เพิ่มเกราะและต้านเวทย์ +2.4 ต่อแชมป์เปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 1 คน
  เพิ่มเกราะและต้านเวทย์ +3 ต่อแชมป์เปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ 1 คน

  Grasp of the Undying
  ในขณะที่ทำการต่อสู้อยู่ ทุกๆ 4 วินาที การโจมตีครั้งถัดไปของคุณที่โจมตีใส่แชมป์เปี้ยนศัตรู คุณจะทำการขโมยพลังชีวิตเท่ากับ 3% จากพลังชีวิตสูงสุดของคุณ (สำหรับแชมป์เปี้ยนสายโจมตีระยะไกลจะส่งผลเพียงครึ่งเดียว)

  Courage of the Colossus
  ได้รับโล่ป้องกัน 10 +10 ต่อเลเวล + 7% ของพลังชีวิตสูงสุดของคุณต่อแชมเปี้ยนศัตรูที่อยู่ใกล้เป็นเวลา 4 วินาทีเมื่อคุณ CC แชมเปี้ยนศัตรูอย่างรุนแรง (คูลดาวน์ 30 วินาที)

  Bond of Stone
  ลดความเสียหายที่ได้รับ +4% และเมื่ออยู่ใกล้กับเพื่อนร่วมทีมโบนัสนี้จะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า และ 8% จากความเสียหายที่พวกเขาได้รับจากแชมป์เปี้ยน จะเข้ามาที่คุณแทน (ไม่สามารถทำให้คุณเหลือพลังชีวิตต่ำกว่า 15% ได้)

  RESOLVE : 0
การอัพสกิล
Level
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

ร่างมนุษย์: เมื่อ Elise ใช้สกิลโดนศัตรู เธอจะสะสมลูกแมงมุมเอาไว้<br><br>ร่างแมงมุม: การโจมตีปกติจะสร้างโบนัสความเสียหายเวทย์ พร้อมทั้งฟื้นฟูพลังชีวิตให้แก่ Elise

 Passive Spider Queen


Neurotoxin / Venomous Bite
ร่างมนุษย์: สร้างความเสียหาย
โดยขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของศัตรูในขณ
ะนั้น
ยิ่งเหลือเยอะยิ่งแรง<br><b
r>ร่างแมงมุม:
พุ่งกระโจนเข้าใส่ศัตรู
และสร้างความเสียหาย
โดยขึ้นอยู่กับพลังชีวิตของศัตรูในขณ
ะนั้น ยิ่งเหลือน้อยยิ่งแรง

  Hot key   Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q
Q


Volatile Spiderling / Skittering Frenzy
ร่างมนุษย์: เรียกลูกแมงมุมพิษออกมา
และมันจะระเบิดใส่ศัตรู
เมื่อเข้าใกล้ศัตรู<br><br&
gt;ร่างแมงมุม: Elise
และลูกแมงมุมของเธอได้รับความเร็วโจม
ตีเพิ่มขึ้น

  Hot key   W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W


Cocoon / Rappel
ร่างมนุษย์: สตันศัตรูคนแรกที่โดน
และเปิดเผยตัวศัตรูที่โดนให้เห็นครู่
หนึ่ง
(ถ้าศัตรูไม่ได้หายตัวอยู่)<br>
;<br>ร่างแมงมุม: Elise
และเหล่าลูกแมงมุมของเธอ
ขึ้นไปกลางอากาศ
และลงมาหาศัตรูที่อยู่ใกล้ ๆ

  Hot key   E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E


Spider Form
เปลี่ยนเป็นร่างแมงมุม
ทำให้ระยะการโจมตีลดลง
แต่ก็แลกกับความเร็วเคลื่อนที่ที่เพิ
่มขึ้น และจะมีสกิลชุดใหม่
พร้อมกับมีเหล่าลูกแมงมุมออกมาช่วยจั
ดการเหล่าศัตรู

  Hot key   R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
Items
เริ่มต้น

Hunter's Talisman
อัตราฟื้นฟูมานาพื้นฐาน +150% ในระหว่างที่อยู่ในป่า

UNIQUE Passive - Tooth: การสร้างความเสียหายให้แก่สัตว์ป่า ด้วยสกิลและการโจมตีปกติ จะทำการขโมยพลังชีวิต 25 หน่วย ในช่วงเวลา 5 วินาที และการสังหารสัตว์ป่า จะช่วยให้ได้รับโบนัสค่าประสบการณ์เพิ่ม

Health Potion
จำกัดการพก สามารถพกได้มากสุด 5 ขวด และสามารถพก Healing Potion ได้เพียง 1 แบบ

คลิกเพื่อใช้: ฟื้นฟูพลังชีวิต 150 หน่วย โดยใช้เวลา 15 วินาที

Health Potion
จำกัดการพก สามารถพกได้มากสุด 5 ขวด และสามารถพก Healing Potion ได้เพียง 1 แบบ

คลิกเพื่อใช้: ฟื้นฟูพลังชีวิต 150 หน่วย โดยใช้เวลา 15 วินาที

Health Potion
จำกัดการพก สามารถพกได้มากสุด 5 ขวด และสามารถพก Healing Potion ได้เพียง 1 แบบ

คลิกเพื่อใช้: ฟื้นฟูพลังชีวิต 150 หน่วย โดยใช้เวลา 15 วินาที

ไอเทมหลัก

Enchantment: Runic Echoes
พลังเวทย์ +60
ความเร็วเคลื่อนที่ +7%


UNIQUE Passive - Echo: ได้รับชาร์จเพิ่มจากการเคลื่อนที่ หรือใช้สกิลใด ๆ เมื่อสะสมครบ 100 ชาร์จ สกิลสร้างความเสียหายถัดไปที่ใช้โดนศัตรู จะปลดปล่อยชาร์จที่สะสมมาทั้งหมด สร้างโบนัสความเสียหายเวทย์ 60 (+10% ของพลังเวทย์) หน่วย เข้าใส่ศัตรู 4 เป้าหมาย

เมื่อใช้กับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ผลนี้จะสร้างความเสียหายให้ 250% การโจมตีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ด้วยผลนี้ จะช่วยฟื้นฟูมานา 15% จากมานาที่ขาดหายไป

Ionian Boots of Lucidity
UNIQUE Passive: ลดคูลดาวน์ +10%
UNIQUE Passive - Enhanced Movement: ความเร็วเคลื่อนที่ +45 หน่วย
UNIQUE Passive: ลดคูลดาวน์ของเวทย์ซัมมอนเนอร์ลง 10%


''ไอเทมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อระลึกถึง สงครามแก้มือกับรัฐทางใต้ ที่ Ionia ชนะ Noxus ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ณ 20 CLE''

Rylai's Crystal Scepter
พลังชีวิต +300
พลังเวทย์ +75


UNIQUE Passive: การสร้างความเสียหายด้วย สกิลหรือเวทย์ จะส่งผลทำให้ศัตรูลดความเร็วเคลื่อนที่ 20% เป็นเวลา 1 วินาที

ไอเทมครบ (เชิงรุก)

Enchantment: Runic Echoes
พลังเวทย์ +60
ความเร็วเคลื่อนที่ +7%


UNIQUE Passive - Echo: ได้รับชาร์จเพิ่มจากการเคลื่อนที่ หรือใช้สกิลใด ๆ เมื่อสะสมครบ 100 ชาร์จ สกิลสร้างความเสียหายถัดไปที่ใช้โดนศัตรู จะปลดปล่อยชาร์จที่สะสมมาทั้งหมด สร้างโบนัสความเสียหายเวทย์ 60 (+10% ของพลังเวทย์) หน่วย เข้าใส่ศัตรู 4 เป้าหมาย

เมื่อใช้กับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ผลนี้จะสร้างความเสียหายให้ 250% การโจมตีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ด้วยผลนี้ จะช่วยฟื้นฟูมานา 15% จากมานาที่ขาดหายไป

Ionian Boots of Lucidity
UNIQUE Passive: ลดคูลดาวน์ +10%
UNIQUE Passive - Enhanced Movement: ความเร็วเคลื่อนที่ +45 หน่วย
UNIQUE Passive: ลดคูลดาวน์ของเวทย์ซัมมอนเนอร์ลง 10%


''ไอเทมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อระลึกถึง สงครามแก้มือกับรัฐทางใต้ ที่ Ionia ชนะ Noxus ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ณ 20 CLE''

Rylai's Crystal Scepter
พลังชีวิต +300
พลังเวทย์ +75


UNIQUE Passive: การสร้างความเสียหายด้วย สกิลหรือเวทย์ จะส่งผลทำให้ศัตรูลดความเร็วเคลื่อนที่ 20% เป็นเวลา 1 วินาที

Zhonya's Hourglass
พลังเวทย์ +70
เกราะ +45
ลดคูลดาวน์ +10%


UNIQUE Active: แชมป์เปี้ยนของคุณจะเป็นอมตะ และไม่เป็นเป้าหมายของการโจมตี แต่ก็จะไม่สามารถขยับได้ เป็นเวลา 2.5 วินาที (คูลดาวน์ 120 วินาที)

Liandry's Torment
พลังเวทย์ +80
พลังชีวิต +300


UNIQUE Passive - Eyes of Pain: เจาะเกราะเวทย์ +15
UNIQUE Passive: เมื่อใช้สกิล จะเผาศัตรูเป็นเวลา 3 วินาที สร้างโบนัสความเสียหายเวทย์เท่ากับ 2% ของพลังชีวิตศัตรูที่เหลืออยู่ในขณะนั้นต่อวินาที โบนัสความเสียหายนี้จะเพิ่มขี้นเป็นสองเท่า เมื่อใช้กับ ศัตรูที่มีปัญหาการเคลื่อนที่ ซึ่งได้แก่ ศัตรูที่โดนสโลว์, สตัน, ยั่วยุ, หวาดกลัว หรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

Guardian Angel
พลังโจมตี +40
เกราะ+30


UNIQUE Passive: เมื่อได้รับความเสียหายจนถึงตาย ไอเทมนี้จะทำให้แชมป์เปี้ยนของคุณถูกหยุดไว้ 4 วินาที แล้วหลังจากนั้น มันจะช่วยฟื้นฟู 50% ของพลังชีวิตพื้นฐาน และฟื้นฟู 30% ของมานาสูงสุด (คูลดาวน์ 300 วินาที)

ไอเทมครบ (เชิงรับ)

Enchantment: Runic Echoes
พลังเวทย์ +60
ความเร็วเคลื่อนที่ +7%


UNIQUE Passive - Echo: ได้รับชาร์จเพิ่มจากการเคลื่อนที่ หรือใช้สกิลใด ๆ เมื่อสะสมครบ 100 ชาร์จ สกิลสร้างความเสียหายถัดไปที่ใช้โดนศัตรู จะปลดปล่อยชาร์จที่สะสมมาทั้งหมด สร้างโบนัสความเสียหายเวทย์ 60 (+10% ของพลังเวทย์) หน่วย เข้าใส่ศัตรู 4 เป้าหมาย

เมื่อใช้กับสัตว์ป่าขนาดใหญ่ ผลนี้จะสร้างความเสียหายให้ 250% การโจมตีสัตว์ป่าขนาดใหญ่ด้วยผลนี้ จะช่วยฟื้นฟูมานา 15% จากมานาที่ขาดหายไป

Ionian Boots of Lucidity
UNIQUE Passive: ลดคูลดาวน์ +10%
UNIQUE Passive - Enhanced Movement: ความเร็วเคลื่อนที่ +45 หน่วย
UNIQUE Passive: ลดคูลดาวน์ของเวทย์ซัมมอนเนอร์ลง 10%


''ไอเทมนี้ถูกออกแบบมาเพื่อระลึกถึง สงครามแก้มือกับรัฐทางใต้ ที่ Ionia ชนะ Noxus ได้สำเร็จ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ณ 20 CLE''

Rylai's Crystal Scepter
พลังชีวิต +300
พลังเวทย์ +75


UNIQUE Passive: การสร้างความเสียหายด้วย สกิลหรือเวทย์ จะส่งผลทำให้ศัตรูลดความเร็วเคลื่อนที่ 20% เป็นเวลา 1 วินาที

Liandry's Torment
พลังเวทย์ +80
พลังชีวิต +300


UNIQUE Passive - Eyes of Pain: เจาะเกราะเวทย์ +15
UNIQUE Passive: เมื่อใช้สกิล จะเผาศัตรูเป็นเวลา 3 วินาที สร้างโบนัสความเสียหายเวทย์เท่ากับ 2% ของพลังชีวิตศัตรูที่เหลืออยู่ในขณะนั้นต่อวินาที โบนัสความเสียหายนี้จะเพิ่มขี้นเป็นสองเท่า เมื่อใช้กับ ศัตรูที่มีปัญหาการเคลื่อนที่ ซึ่งได้แก่ ศัตรูที่โดนสโลว์, สตัน, ยั่วยุ, หวาดกลัว หรืออื่น ๆ ที่ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้

Spirit Visage
พลังชีวิต +450
ต้านทานเวทย์ +55
อัตราฟื้นฟูพลังชีวิตพื้นฐาน +100%
ลดคูลดาวน์ +10%


UNIQUE Passive: เพิ่มผลการรักษาตนเองทุกอย่างที่ได้รับมา 30%

Sterak's Gage
พลังชีวิต +400
พลังโจมตีพื้นฐาน +30%


UNIQUE Passive - Lifeline: เมื่อได้รับความเสียหายอย่างน้อย 400 จนถึง 1800 หน่วย (โดยขึ้นกับเลเวล) ในช่วงเวลา 5 วินาที จะได้รับโล่ป้องกันที่ช่วยลดความเสียหายได้ 75% จากโบนัสพลังชีวิตของคุณ และโล่จะค่อย ๆ ลดลงอย่างรวดเร็วใน 3 วินาที (คูลดาวน์ 60 วินาที)

Sterak's Fury: เมื่อ Lifeline ทำงาน คุณจะมีขนาดร่างกายขยายใหญ่ขึ้น และพลังโจมตีพื้นฐานเพิ่มขึ้น +30% หน่วย เป็นระยะเวลา 8 วินาที

Elise - The spider Queen (JG)

Elise นับว่าเป็นแชมเปี้ยนที่เล่นยากพอตัวและ ห่างหายไปนาน แชมเปี้ยนตัวนี้ จัดว่าเป็นเมจแอสซาซินครับผม(สำหรับผมนะ) โดยตั้งแต่มีมาสเตอรี่แบบใหม่ ทำให้การเบิสของEliseนั้นมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สมควรที่จะหยิบมาเป็นสายเวทไล่ฆ่าอีกครั้งนึงครับ

 

ผมจะขออธิบายก่อนว่า

ร่างมนุษย์นั้น เหมาะสำหรับเคลียร์พวกเลือดเต็มให้มาอยุ่ในระดับครึ่งหลอดก่อนครับ

ร่างแมงมุม ไว้สำหรับตามไล่ล่าเก็บกวาดพวกที่เลือดต่ำกว่าครึ่งหลอด

 

อาจจะงงแต่เดี่ยวยผมจะอธิบายในหัวข้อคอมโบนะครับ

 

ข้อดี

-ฟามป่าได้ไว และ อยู่ป่าได้นานครับ

-คอมโบที่รุนแรงและปิดโอกาศหนีศัตรูได้อย่างน่ากลัว

-พลิกแพลงได้ดีครับ

-ลูกแมงมุมบางทีมอนเตอร์ป่าจะหันมาตีมันก่อนจะตีเราทำให้เรามีโอกาศเก้บเลือดและรีเจนจากไปในตัว

-ลูกแมงมุมตีติดผลของไอเทม (หนืด!)

-ร่างแมงมุมใช้มานาที่ไหน (ใครเห็นเรามานาหมดแล้วตัวเองเลือดน้อยจะเข้ามานี่ ประมาท!!!)

-เวล3แก็งทันที!!!!

 

ข้อเสีย

-เล่นยากนะครับ ถ้าคอมโบไม่เป็นประสิทธิภาพตกลงไปเยอะ

-ถ้าคอมโบพลาดและยังฝืนเข้า ไม่เป็นการฉลาดเลยครับผม

-ไม่เหมาะกับการโดนรุม

-คอมโบต้องรอเวลาซัก10วิเพื่่อให้ทุกสกิลพร้อม ระหว่างนี้ถ้าถูกจับได้โอกาศตายสูงครับ

 

 

การฟาม

เริ่มจาก กบ(สไมท์)>บลู>แม่น้ำ>วูฟ>แร้ปเตอร์>เรด(สไมท์เอาเลือดมา)>โกเล็ม>แม่น้ำ>ไปกบต่อ > วูฟ

วนไปเลยครับ เลือดไม่หมดง่ายๆหรอก !!

 

คอมโบ

การคอมโบสำหรับคนไม่คุ้นเคยนะครับ อาจจะยากหน่อย ผมแน่นำว่าปรับควิกแคสสกิล ไว้จะสะดวกขึ้นหน่อยครับ

!!!ต้องอธิบายก่อนว่า ร่างมนุษยนั้น เป็นร่างเริ่มต้นอมโบครับ ไม่ว่าศัตรูจะเลือดน้อยหรือมากเราก็ควรเริ่มต้นด้วยร่างมนุษย์เพื่อความชัว โดยจะทำดาเมจมากถ้าเลือดศัตรูเหลือเยอะ ให้เราเริ่มต้นโดยการ  >  (กดพร้อมกันไปเลย โดยสกิลจะใช้เวลาเข้าถึงเป้าหมายนิดนึงแต่จะทำดาเมจเลย) เป็นอันเสร็จคอมโบร่างมนุษย์ครับ

 

ต่อมาให้เราคอมโบต่อในร่างแมงมุม!! 

โดย  เปลี่ยนมาเป็นแมงมุมซะแล้ว  เร่งความเร็วโจมตีของตัวเองและลุกแมงมุมตามด้วยกัดปิดท้ายเมื่อเลือดศตรูน้อย(จะแรงขึ้นมากครับเมื่อศตรูเลือดเหลือน้อย)

เก็บไว้นะครับ เพราะมันจะเป็นสกิลพลิกจังหวะ บางทีการแก็งเราอาจจะโดนสวนอย่างเจ็บแสบหรือศตรูหนีไปได้ ให้เราใช้ เพื่อ พลิกเกม! หรือ ตาม! โดยจังหวะที่โดดลงมาเสร็จสกิลมันจะบัฟให้เราครับผม โดยผลจากการฟื้นฟูของจะเพิ่มมากขึ้นและลูกแมงมุมจะกัดแรงขึ้น!!! ถือว่าพลิกได้เลยนะครับผม สำคัญมากที่จังหวะการใช้ครับ บางทีเราอาจจะโดนสตั้นแต่ !! เราใช้สกิลเราจะไม่ตกเป็นเป้าหมายใดๆทั้งสิ้น!!! เข้าใจนะครับผม

เป็นอันเสร็จคอมโบทั้งหมด

 

สรุปนะครับ

เริ่มด้วย ร่างมนุษย์>>>>>(ใช้หรือไม่ใช้ดูจังหวะครับผม)>(กลายเป็นแมงมุม)>>(ใช้หรือไม่ใช้ดูจังหวะครับผม)

 

อาจจะเข้าใจยากแต่ลองเล่นไปเรื่อยๆดูนะครับ ผมแนะนำลองกับบอท กดสกิลให้ชิน เพราะมันต้องต่อเนื่องและไวครับครับ

 

 

จังหวะออไฟท์

-รอครบรอ หรือจะใช้ร่างมนุษย์เปิดให้เพื่อนก่อนก็ได้แต่อย่าพึ่งเปลี่ยนเป็นแมงมุมนะครับ รอ

-เล็งตัวเปราะไว้ ไม่เกี่ยงว่าตำแหน่งอะไร แต่ถ้าเปราะเล็งไว้เลยครับ

-ถ้าแท้งฝั่งตรงข้ามไม่สามารถคุมตัวเปราะได้เราเข้าไปคอมโบอย่างด่วนแล้วเดินเป้นแมงมุมกลับมาหาเพื่อนก่อนครับ อย่ารีบบวกต่อ

-ถ้าแท้งคนไหนกำลังวิ่งกลับเพราะเจ็บหนักไปหาเพื่อน ใช้ร่างแมงมุมกับสกิลกัดเอาไว้ให้หนืดเลยครับ

 

ไอเทม

-ไอเทมเชิงรุกนะครับผม

ในกรณีที่เราทำสกอดีได้เปรียบในทีม ที่ออก เพราะเราต้องการเลือดครับจะได้ยืนคิลได้มากกว่า1 เมื่อเราใช้คอมโบหมดแล้วตกในวงล้อม อย่ารีบร้อนครับ ให้พยายามเดินไปหาตัวเปราะในร่างแมงมุม ตีให้มากที่สุดแล้วเปลี่ยนเป็นมนุษย์ให้มันตีเราตาย ออก รีบคอมโบต่อเลยครับ กดด้วยถ้ามีสกิลหยุดวิ่งตรงมาแล้วเปี่ลยเป็นแมงมุมไล่ฆ่าครับ เนื่องจากก่อนเราจะเกิดใหม่จากผลของแล้ว พวกเขาต้องทุมสกิลใส่เราอย่างมากมายแน่นอน ซึ่งกว่าเราจะตายก็คงเสียหายไปเยอะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเกิดใหม่ พวกเขาจะทำได้แค่ตีเปล่าๆครับ แน่นอนว่าเรายังเหลือกันไว้อีกชั้นนึงทำให้เรามีโอกาศเก็บตัวเปราะที่ไมระวังได้ ทั้งหมด! แน่นอนว่า เป้าหมายหลักเราคือตัวเปราะนะครับ เมินแท้งไปเลยมันทีหลังเพราะว่าเราต้องรอให้พเืท่อนร่วมทีมทำให้แท้งเลือดเหลือน้อยเพื่อที่ร่างแมงมุมเราจะได้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยที่เราไม่เสียสกิลในร่างมนุษย์ไปอย่างเปล่าๆครับผม

-ไอเทมเชิงรับ

ในกรณีนี้เราจะเลือดเยอะพอสมควรครับ เพื่อที่เราเข้าไปเคลียร์ADCกับซัพพอร์ท เราจะได้เดินกระอักกลับมาได้อย่างหล่อๆโดยที่ไม่ตาย(แต่สาหัส) ในร่างแมงมุมกับไอเทมจะช่วยให้พาสซีพฟื้นฟูเลือดของเรานั้นเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลในช่วงเวลาสกิล !! และไอเทมฉุกเฉินอย่างที่จะขยายร่างเราและ+เกราะให้ทำให้กว่าจะโค่นเราได้นี่ ก็หนักพอสมควร เหมือนเดิมครับ เราอาจจะชนกับเอดีซีเลย แล้วถอยวนกลับไปตีแท้งหรือ เราจะช่วยเพื่อนยื้อแท้งไว้ก็ได้ครับผม 

ขอเน้น การเด้งเลือดจากเราจะมากมายก็จริงแต่จะอยู่ในช่วงไม่กี่วิเท่านั้น ใช้เวลานี้ให้ถึงที่สุดนะครับ

 

 

วิธีรับมือ 

-เห็นลูกแมงมุมจากสกิลร่างมนุษย์ วิ่งเลยครับ อย่าโดนเด็ดขาดวิ่งไปหามินเนี่ยนเพราะมันจะติดตามคุณ ถ้าโดนจะเป็นการเปิดโอกาศให้Eliseเล็งคุณเป้นเหยื่อยของเธอเพราะมัน แรงมาก

-ถ้าEliseอยู่ในร่างมนุษย์และกำลังคอมโบอยู่ ถ้าคุรหยุดเธอได้ แล้วเขาถึงตัว เธอจะมีโอกาศขนะสูงครับ เพราะว่าร่างมนุษย์จะอ่อแอมากในระยะประชิด

-Eliseร่างแมงมุมคุณไม่ต้องกลัวเลยถ้าคุณเลือดไม่ได้ต่ำกว่าครึ่งหลอด เพราะเธอจะกัดคุณแค่คันๆเท่านั้น

-ถ้าEliseในร่างแมงมุมใช้สกิล รีบออกจากระยะวงกลม ถ้าเธอไม่มีเป้าหมายให้โดดไปหาเธอจะตกลงตรงกลางซึ่งมันมีจุดบอกอยู่ เตรียมทุกสกิลให้พร้อมและ เมื่อเธอลงมา ....เอาให้ตาย!!

-Elise เธอเกลียดกาเรนฉิบหาย (ใบ้)

 

 

 

อาจจะเข้าใจยากนะครับเพราะEliseเป้นตัวที่กว่าจะเก่งนี่ยากใช้ได้เลย แต่ไม่ใช้ว่าคุณเข้าไปเล่นแจกแพ้แล้วหมดกำลังใจนะครับ มันไม่ได้อยู่ที่ไกด์หรือัวคุณหรอก มันอยู่ที่ประสบการณืต่างหาก เล่นไปๆฝึกไปอย่าไปสนหมามันดูถูก