คู่มือการเล่น Lux
zrerious 4,456 4 06/11/2016 Mid Lane
coye 3,675 8 30/09/2016 Mid Lane Support
PanniCat 1,803 0 22/09/2016 Mid Lane
LittlePaw 4,952 3 06/11/2016 Mid Lane