คู่มือการเล่น Lux
zrerious 3,811 3 06/11/2016 Mid Lane
coye 3,223 8 30/09/2016 Mid Lane Support
PanniCat 1,492 0 22/09/2016 Mid Lane
LittlePaw 4,637 2 06/11/2016 Mid Lane