คู่มือการเล่น Kennen
kowari224 3,544 2 30/03/2016 Top Lane ADC
MetStep 9,223 2 17/02/2015 Top Lane Mid Lane