คู่มือการเล่น Kennen
kowari224 3,099 2 30/03/2016 Top Lane ADC
MetStep 8,618 2 17/02/2015 Top Lane Mid Lane